Rolul devizelor de lucrări în construcții la fazele SF și DALI

Devizele de lucrări sunt instrumente esențiale în industria construcțiilor, ajutând la planificarea, organizarea și evaluarea costurilor în diferite etape ale unui proiect. În acest articol, vom explora modul în care devizele de lucrări ne ajută în fazele de Studiu de Fezabilitate (SF) și Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) și cum pot contribui la succesul proiecte.

Ce este Studiul de Fezabilitate (SF)?

Studiul de Fezabilitate (SF) reprezintă o etapă esențială în procesul de planificare a unui proiect de construcții. Acesta constă într-o analiză amănunțită a viabilității proiectului, evaluându-se atât aspectele tehnice, cât și cele economice. Scopul principal al SF este de a determina dacă proiectul este realizabil și profitabil, în conformitate cu obiectivele stabilite.

În cadrul Studiului de Fezabilitate, sunt abordate mai multe aspecte cheie:

 1. Analiza tehnică: Se examinează aspectele tehnice ale proiectului, inclusiv natura și complexitatea lucrărilor, impactul asupra mediului, cerințele de infrastructură și resursele necesare. Se evaluează dacă există soluții tehnice adecvate și fezabile pentru a realiza proiectul propus.
 2. Evaluarea financiară: Se estimează costurile inițiale și ulterioare ale proiectului, inclusiv costurile de construcție, costurile de operare și întreținere, precum și posibilele venituri sau economii generate de proiect. Se analizează rentabilitatea și fezabilitatea financiară a acestuia, în funcție de bugetul disponibil și de proiecțiile de venituri.
 3. Evaluarea riscurilor: Se identifică și se evaluează riscurile potențiale asociate cu proiectul, cum ar fi riscurile tehnice, riscurile de mediu, riscurile financiare sau riscurile legale. Se propun strategii de gestionare a riscurilor și se evaluează impactul acestora asupra viabilității proiectului.
 4. Analiza impactului social și legal: Se examinează implicarea comunității locale, aspectele legale și reglementările aplicabile proiectului. Se ține cont de impactul social și cultural al proiectului asupra comunității, precum și de respectarea legislației în vigoare.
 5. Evaluarea alternativelor: Se analizează și se compară diferitele opțiuni și variante pentru realizarea proiectului. Se iau în considerare aspecte precum costurile, durata de execuție, impactul asupra mediului și beneficiile aferente fiecărei opțiuni.

Un SF bine elaborat și documentat ajută la luarea deciziilor fundamentate în ceea ce privește viabilitatea și fezabilitatea proiectului de construcții. Unele dintre beneficiile majore ale unui SF detaliat includ:

 1. Identificarea riscurilor și a obstacolelor: Prin efectuarea unei analize cuprinzătoare în cadrul SF, pot fi identificate riscurile potențiale și obstacolele care ar putea apărea în timpul implementării proiectului. Aceasta permite dezvoltatorilor și proprietarilor de proiecte să identifice soluții și strategii adecvate pentru gestionarea acestora și minimizarea impactului asupra proiectului.
 2. Estimarea corectă a costurilor: Devizele de lucrări joacă un rol esențial în evaluarea financiară a proiectului în cadrul SF. Acestea oferă estimări detaliate și actualizate ale costurilor materialelor, muncii și serviciilor necesare pentru fiecare etapă a proiectului. Prin utilizarea devizelor de lucrări, se poate obține o imagine realistă a costurilor totale ale proiectului, ajutând la stabilirea unui buget adecvat și la evitarea subfinanțării sau a depășirii bugetului în timpul execuției.
 3. Evaluarea fezabilității financiare: Un SF bine elaborat include o evaluare a viabilității financiare a proiectului. Prin analiza costurilor, veniturilor estimate și a altor factori financiari relevanți, se poate determina dacă proiectul este sustenabil din punct de vedere financiar și dacă poate genera un randament adecvat pe termen lung. Aceasta oferă proprietarilor de proiecte și investitorilor informațiile necesare pentru a decide dacă merită să continue cu implementarea proiectului.
 4. Obținerea sprijinului și aprobărilor necesare: Un SF detaliat și bine argumentat este esențial pentru a obține sprijinul și aprobările necesare pentru proiect. Autoritățile guvernamentale, instituțiile financiare și alte părți interesate pot solicita documente clare și complete care să susțină viabilitatea și beneficiile proiectului. Devizele de lucrări oferă informații detaliate despre natura și costurile proiectului, contribuind la creșterea încrederii și la fundamentarea argumentelor pentru obținerea aprobărilor necesare.
 5. Planificarea și gestionarea eficientă a proiectului: Un SF bine elaborat oferă o bază solidă pentru planificarea și gestionarea eficientă a proiectului. Devizele de lucrări furnizează detalii specifice despre materialele, muncitorii și echipamentele necesare, ceea ce facilitează planificarea și programarea activităților. Aceasta permite monitorizarea și controlul mai eficient al proiectului pe parcursul implementării, asigurând respectarea termenelor și buget

Ce este Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI)

DALI reprezintă un pachet complet de documente și planuri care trebuie pregătite și prezentate autorităților competente în domeniul construcțiilor pentru a obține aprobările și autorizațiile necesare înainte de începerea lucrărilor de intervenție asupra unei clădiri existente. Aceasta se aplică atât lucrărilor de reparații curente, cât și renovărilor majore sau extinderilor.

Iată câteva aspecte importante de luat în considerare în cadrul procesului de DALI pentru lucrările de reparații:

 1. Documentele necesare: DALI implică întocmirea unui set de documente și planuri relevante pentru lucrarea de intervenție. Acestea pot include:
  1. Descrierea lucrărilor: Un document care descrie în detaliu natura, obiectivele și scopul lucrărilor de reparații.
  2. Planuri și schițe: Planurile care indică modificările propuse, precum planul general al clădirii și planuri specifice ale diferitelor etaje sau zone.
  3. Devize de lucrări: Documente detaliate care prezintă estimări ale costurilor, materialelor necesare, cantitățile și specificațiile tehnice ale lucrărilor de reparații.
  4. Rapoarte și studii: Rapoarte de expertiză tehnică, evaluări ale stării existente a clădirii, studii de impact asupra mediului etc., în funcție de cerințele specifice ale proiectului.
 2. Respectarea reglementărilor și standardelor: DALI trebuie să fie în conformitate cu reglementările și normele locale, inclusiv cerințele de construcție, siguranță, protecție la incendiu, accesibilitate etc. Documentația trebuie să demonstreze că lucrările de reparații propuse respectă toate cerințele aplicabile și că se iau în considerare aspectele legale și de reglementare.
 3. Obținerea avizelor și autorizațiilor: DALI trebuie prezentată autorităților competente, cum ar fi autoritățile locale sau inspectoratele de construcții, pentru a obține avizele și autorizațiile necesare. Acestea pot include avizul de demolare (dacă este cazul), autorizația de construcție sau autorizația de intervenție.
 4. Supravegherea și inspecția: Pe durata lucrărilor de reparații, autoritățile competente pot efectua inspecții periodice pentru a se asigura că lucrările sunt efectuate conform documentației aprobate și a cerințelor legale. Este important ca lucrările să fie realizate în conformitate cu proiectul aprobat pentru a evita întârzieri sau probleme ulterioare.

De ce este important să folosești un program precum eDevize la realizarea devizelor de lucrări în construcții?

Utilizarea unui program specializat, cum ar fi eDevize, pentru realizarea devizelor de lucrări în construcții oferă mai multe beneficii semnificative:

 1. Eficiență sporită: Un program precum eDevize permite automatizarea procesului de elaborare a devizelor, reducând semnificativ timpul și efortul necesar pentru crearea și actualizarea acestora. Prin utilizarea unor funcții precum preluarea automată a prețurilor, calcularea cantităților și generarea automată a devizului, programul optimizează fluxul de lucru și permite economisirea de timp prețios.
 2. Acuratețe și consistență: eDevize asigură precizie și consistență în realizarea devizelor de lucrări. Programul utilizează baze de date actualizate cu prețuri și specificații tehnice, eliminând erorile umane și oferind estimări precise ale costurilor. De asemenea, funcția de actualizare automată a devizului asigură că toate schimbările și modificările sunt reflectate corespunzător în devizul final.
 3. Gestionarea eficientă a resurselor: Programul eDevize permite o gestionare mai eficientă a resurselor în cadrul devizului. Prin includerea informațiilor detaliate despre materiale, cantități, muncitori și echipamente necesare, programul facilitează o planificare mai precisă a resurselor și ajută la evitarea subalocării sau supraalocării acestora.
 4. Transparență și comunicare îmbunătățită: Utilizarea unui program precum eDevize facilitează comunicarea și colaborarea între diferitele părți implicate în proiectul de construcții. Devizele generate de program sunt clare, ușor de înțeles și pot fi partajate în mod electronic cu toate părțile interesate, inclusiv clienți, arhitecți, ingineri și subcontractori. Acest lucru asigură o mai mare transparență în ceea ce privește costurile și specificațiile proiectului.
 5. Actualizări și gestionare a modificărilor: Un program specializat pentru devizele de lucrări facilitează actualizarea și gestionarea modificărilor pe parcursul proiectului. În cazul în care apar modificări în specificații sau prețuri, programul permite actualizarea rapidă și automată a devizului, evitând discrepanțele și erorile care pot apărea în procesul manual.

Utilizarea unui program precum eDevize pentru realizarea devizelor de lucrări în construcții aduce eficiență, precizie și consistență în procesul de elaborare a devizelor, asigurând o gestionare mai eficientă a resurselor și o comunicare îmbunătățită între toate părțile implicate în proiectul de construcții.

eDevize - Florin Manoloiu

Florin Manoloiu

Commercial and Tendering Director|eDevize

0 0 votes
Article Rating
Aboneaza-te
Notifica la
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments