2.5. Formulare

Tiparirea formularelor pentru intocmirea documentatiei reprezinta etapa finala a lucrului. Aceste formulare vor fi inmanate clientului.

In practica se folosesc urmatoarele seturi de formulare:

Conform legislatiei in vigoare ar trebui folosite formularele de tip F, totusi exista cazuri cand sunt cerute si formularele de tip C.

2.5.1. Comune deviz, obiect, investitie

Formularele ce afiseaza extrasele de resurse pot fi tiparite pe orice element de structurare. Aceastea cumuleaza resursele din elementele structurare continute in elementul respectiv.

Aceste formulare sunt:

Tabel 2.2. Formulare comune

FormularDescriere
Formular C6Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale
Formular C7Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru
Formular C8Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii
Formular C9Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

2.5.2. Specifice deviz

Formularele care se tiparesc doar pe deviz sunt:

Tabel 2.3. Formulare deviz

FormularDescriere
Formular F3Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
Formular C4Lista cuprinzand cantitatile de lucrari
Formular C5Lista cuprinzand cantitatile de lucrari (detaliate)
Anexa explicitare normeAnexa cuprinzand explicitarea normelor din deviz

2.5.3. Specifice obiect

Formularele care se tiparesc doar pe obiect sunt:

Tabel 2.4. Formulare obiect

FormularDescriere
Devizul ObiectDevizul Obiect privind cheltuielile necesare realizarii
Formular F2Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect
Formular F4Lista cu cantitatiile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari
Formular F5Fisele tehnice pentru echipamente
Formular C3Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect
Formular C10Fisele tehnice pentru echipamente
Formular C11Lista cu cantitatiile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

2.5.4. Specifice investitie

Formularele care se tiparesc doar pe investitie sunt:

Tabel 2.5. Formulare investitie

FormularDescriere
Devizul GeneralDevizul General privind cheltuielile necesare realizarii
Formular F1Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv
Formular F4Lista cu cantitatiile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari
Formular F6Grafic fizic de executie
Formular C1Grafic fizic de executie
Formular C2Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv
Formular C11Lista cu cantitatiile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari