Cap. 2. Notiuni de baza

2.1. Cum se structureaza o lucrare ?

Parcurgand acesta sectiune veti afla raspunsul la urmatoarele intrebari:

 • Cum se structureaza o lucrare ?

 • Ce este o investitie ?

 • Ce este un obiect ?

 • Ce este un deviz ?

 • Ce este un articol de deviz ?

2.1.1. Studiu de caz

Sa presupunem ca avem de realizat documentatia tehnica pentru urmatoarea lucrare, si anume "Fabrica de mobila". Aceasta este compusa din:

 • Hala industriala pentru productie mobila

 • Instalatie eoliana

 • Spatiu de parcare

 • Imprejmuire

Fig. 2.1. Fabrica de mobila

Fabrica de mobila

In cadrul acestui articol vom folosi aceasta lucrare pentru a exemplifica diverse aspecte ale structurarii ale unei investitii.

2.1.2. Ce este o investitie ?

In continuare ma voi referi la lucrare folosind termenul pe care il veti regasi in aplicatie, si anume Investitie.

[Notă]Definitie investitie

O investitie reprezinta totalitatea proceselor de constructie ce se vor executa si a echipamentelor ce se vor achizitiona pentru realizarea unei lucrari.

In cazul exemplului de fata, investitia este reprezentata de hala de productie, instalatie eoliana, platforma exterioara si imprejmuire.

Cel mai simplu mod de a descrie o investitie este printr-o lista de activitati ce trebuiesc realizate. Totusi in cazul de fata lista ar fi foarte mare. De aceea este necesar sa impartim investitia in module cat mai mici care sa fie tratate separat. Scopul este de a face investitia mai usor de inteles si reprezentat. Aceasta etapa reprezinta structurarea logica a investitiei.

2.1.3. Ce sunt obiectele ?

O investitie se imparte in mod natural in componente fizice, structuri independente ce pot fi executate individual. Aceste componente fizice independente se vor numi Obiecte.

[Notă]Definitie obiect

O obiect reprezinta totalitatea proceselor de constructie ce se vor executa si a echipamentelor ce se vor achizitiona pentru realizarea unei structuri fizice independente din cadrul unei investitii.

In cadrul exemplului de fata, putem identifica urmatoarele obiecte:

2.1.3.1. Obiect 1 - Hala de productie

Obiectul principal al investitei este reprezentat de hala pentru productia de mobila.

Fig. 2.2. Hala de productie

Hala de productie

2.1.3.2. Obiect 2 - Instalatie eoliana

Asa cum se poate observa in imaginea cu investitia, instalatia eoliana poate fi considerata o componenta separata. Aceasta poate fi executata in mod independent de realizarea halei de productie.

Fig. 2.3. Instalatie eoliana

Instalatie eoliana

2.1.3.3. Obiect 3 - Retele exterioare

Pe langa obiectele principale ale investitie (hala industriala si instalatia eoliana), mai exista anumite lucrari ce trebuiesc executate:

 • Alimentare cu apa

 • Alimentare cu energie electrica

 • Canalizare

 • Iluminat exterior

 • Realizare platforma exterioara din beton

In exemplul de fata am decis sa grupam aceste lucrari intr-un singur obiect, si anume "Retele exterioare".

Orice grupare logica a acestor lucrari ar fi fost la fel de buna. O alta solutie posibila este gruparea lor in doua obiecte, unul pentru retele si altul pentru platforma de beton.

Fig. 2.4. Retele exterioare

Retele exterioare

2.1.3.4. Obiect 4 - Imprejmuire

In investitia de fata se poate observa o componenta distincta, si anume imprejmiurea incintei.

Fig. 2.5. Imprejmuire

Imprejmuire

2.1.3.5. Concluzie

Astfel investitia de fata a fost impartitia in 4 obiecte:

 1. Hala de productie

 2. Instalatie eoliana

 3. Retele exterioare

 4. Imprejmuire

Fiecare obiect contine:

 • procesele de constructie ce trebuiesc executate

 • o lista cu echipamentele ce se vor achizitiona si vor face parte din ansamblul investitiei

2.1.4. Ce sunt devizele ?

Urmatorea etapa in structurarea unei investitii este impartirea obiectelor in categorii de lucrari. Aceste categorii de lucrari se reprezinta prin devize.

[Notă]Definitie categorie de lucrari

O categorie de lucrari reprezinta totalitatea proceselor de constructie cu un anumit specific ce se vor executa in cadrul unui obiect. Vategoria de lcurari este reprezentata printr-un deviz.

[Notă]Definitie deviz

Un deviz reprezinta o lista de procese de constructie ce trebuiesc realizate. Fiecare operatie are asociata o cantitate.

Pentru a exemplifica acest lucru, vom lucra doar pe obiectul Hala de productie. Intr-un mod de lucru normal, aceasta etapa va trebui realizata pe fiecare obiect in parte.

In cadrul obiectului "Hala de productie" se pot identifica urmatoarele categorii de lucrari:

Fig. 2.6. Categorii de lucrari

Categorii de lucrari

Intr-un deviz se vor descrie toate procesele de constructie ce se vor executa in cadrul respectivei categorii de lucrari.

Devizul este compus din unul sau mai multe articole de deviz.

2.1.5. Ce sunt articole de deviz ?

Intr-un deviz se vor descrie toate procesele de constructie ce se vor executa in cadrul respectivei categorii de lucrari. Devizul este compus din unul sau mai multe articole de deviz.

[Notă]Definitie articol de deviz

Un articol de deviz descrie un proces de constructie ce trebuie executat impreuna cu cantitatea acestuia. Un proces de constructie este reprezentat printr-o norma de deviz.

[Notă]Definitie norma de deviz

O norma de deviz specifica cantitatiile de materiale, orele de manopera, orele de utilaje si tonele de transport care trebuiesc consumate pentru realizarea unei unitati dintr-un anumit proces de constructie operatie. (exemplu: Turnarea unui metru cub de beton"). O norma de deviz se identifica unic prin codul acesteia.

In urmatoarea imagine sunt prezentate cateva articole care s-ar regasi in devizul Infrastructura din cadrul obiectului Hala de productie.

Fig. 2.7. Exemplu articole de deviz

Exemplu articole de deviz

Devizul reprezinta nivelul cel mai jos de structurare al investitiei. Pentru investitii foarte mici este posibil sa aveti decat un obiect, iar acel obiect sa contina un singur deviz. Un deviz nu poate fi creeat fara a fi asociat la un obiect.