2.2. Elementele de structurare

Daca in sectiunea anterioara am prezentat in mod general cum se structureaza logic o lucrare, in aceasta sectiune va prezint conceptele folosite de aplicatie pentru a realiza structurarea logica a datelor dumneavoastra.

Elementele structurare sunt elementele de cel mai inalt nivel. Cu ajutorul acestora se defineste structura logica a datelor.

Fig. 2.8. Elemente de structurare

Elemente de structurare

Principalele elemente de structurare sunt:

Tabel 2.1. Elemente de structurare

Element de structurareDescriere
FolderScopul acestui element este de a grupa investitiile in mod logic
InvestitieInvestitia este elementul principal de structurare. Investitia este formata din unul sau mai multe Obiecte.
ObiectObiectul descrie o structura fizica ce trebuie realizata. Un obiect este format din unul sau mai multe Devize.
DevizDevizul este elementul de baza. Acesta descrie un tip de lucrari ce urmeaza a fi executat. Un deviz contine unul sau mai multe articole de devize.
DecontPentru un deviz contractat, Decontul are rolul de a descrie stadiul exectutiei sale la un anumit moment de timp. Un deviz contractat poate sa contina unul sau mai multe Deconturi.

2.2.1. Element Folder

Elementul de structurare Folder are rolul de a grupa investitiile. Aceasta ordine a elementelor este obligatorie, o investitie trebuie neaparat sa fie continuta de catre un Folder.

Intr-o folosire obisnuita a programului, de obicei se incepe cu un singur folder iar apoi pe masura ce apar noi investitii se creeaza foldere noi pentru a putea structura usor noile investitii.

2.2.2. Element Investitie

Investitia este elementul principal al aplicatiei. Investitia reprezinta totalitatea operatiuniilor ce se vor efectua pentru realizarea unei lucrari.

Investitia este impartita in mai multe Obiecte, ce semnifica realizarea obiectivelor fizice la care se refera investitia.

La nivelul investitiei se configureaza doua componente ce au rolul de a aduce informatii complementare.

Fig. 2.9. Componente investitie

Componente investitie

Acestea sunt:

Deviz general

In devizul general se specifica semnificatia Obiectelor la nivel de investitie, precum si valoarea financiara a altor categorii de cheltuieli diferite de cele legate de realizarea fizica a constructiei.

Valoarea toata a unei investitii este data de catre valoarea totala a Devizului General.

Grafic de executie

Graficul de executie specifica perioada in care se va desfasura investitia. Perioada de desfasurare este explicitata pe fiecare element de structurare in parte.

Investitia se poate afla in una din urmatoarele stari:

  • Oferta

  • Contract

O investitie se creeaza in mod implicit in starea Oferta. Daca la un moment ulterior se semneaza un contract pe baza formularelor scoate pe aceasta investitie, aceasta trebuie trecuta in starea de Contract. O investitie aflata in starea de Contract nu mai poate fi modificata, pe ea se creeaza doar deconturi in scopul urmaririi executiei lucrarii.

2.2.3. Element Obiect

Elementul de structurare de tip Obiect are ca semnificatie totalitatea lucrarilor si echipamentelor ce sunt necesare pentru realizarea unui obiect fizic.

Un Obiect este compus din mai multe Devize, iar fiecare Deviz descrie o categorie diferita de lucrari (exemplu Arhitectura, Instalatii electrice ). Un Obiect mai contine si totalitatea echipamentelor ce se vor achizitiona si vor face parte din obiectul fizic ce se va realiza.

Fig. 2.10. Componente obiect

Componente obiect

Un element structurare de tip Obiect permite configurarea a doua componente:

Deviz obiect

Devizul obiect specifica semnificatia lucrarilor executate in devizele continute, precum si rolul echipamentelor ce se achizitioneaza.

Lista de echipamente

Aceasta componeta permite specificarea echipamentelor ce se vor achizitiona pentru a face parte din obiectul fizic. Pentru fiecare echipament, se permite configurarea unei fise tehnice.

2.2.4. Element Deviz

Devizul este elementul de structurare ce sta la baza realizarii unui Obiect. Daca pana acum, Obiectul si Investitie specificau doar semnificatia elementelor aflate sub ele, devizul specifica in mod concis lucrarile ce se vor efectua in vederea realizarii complete sau partiale a unui obiect.

De obicei un deviz descrie un singur tip de lucrare ce se efectueaza, spre exemplu Infrastructura, Instalatii termice, Instalatii sanitare.

Fig. 2.11. Componente deviz

Componente deviz

Un deviz este format din:

Articole de deviz

La baza unui deviz stau articolele de deviz. Un articol de deviz descrie o lucrare fizica ce trebuie efectuata, spre exemplu Turnare beton. Pentru realizarea unui deviz trebuiesc efectuate mai multe astfel de lucrari.

Extrase de resurse

Un articol de deviz este format dintr-o norma de deviz ce are asociata o cantitate. In interiorul acestei norme se afla o reteta formata din materiale, manopere, utilaje si transport. La nivelul intregului deviz acestea se cumuleaza in extrase de resurse.

Recapitulatie

Pentru a forma pretul total al unui deviz se aduna valoarea articolelor de deviz la care se mai adauga anumite valori procentuale ce reprezinta anumite obligatii financiare catre stat sau anumite cheltuieli ce nu pot fi reprezentate prin articole de deviz. Aceste valori procentuale reprezinta Recapitulatia.

2.2.5. Element Decont

Acest element de structurare poate fi creeat doar pentru un deviz ce a fost trecut in starea Contract. Rolul unui decont este de a urmarii executia lucrarii.

Fig. 2.12. Componente decont

Componente decont

Un decont este compus din 3 componente:

Nota de Realizare (NRZ)

Nota de realizare specifica cantitatile de lucrari ce s-au realizat de la momentul decontului anterior pana in prezent.

Nota de Renuntare (NR)

Nota de renuntare specifica cantitatile de lucrari la care se renunta la momentul prezent de timp.

Nota de Comanda Suplimentara (NCS)

Nota de comanda suplimentare specifica lucrarile ce trebuiesc suplimentate si cantitatea cu care se suplimenteaza acestea.